WMO Adviesraad Heusden

WMO Adviesraad Heusden

WMO-adviesraad Heusden

Deze website wordt eind november vernieuwd.
Wij zijn dan te vinden onder de nieuwe naam: Adviesraad Sociaal Domein Heusden

De WMO-adviesraad is een adviesorgaan van het college van Heusden op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en heeft als doel de inwoners van onze gemeente zolang mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij en hiertoe, indien nodig, te stimuleren en/of te ondersteunen. Dit geldt niet alleen op het gebied van zorg, wonen en welzijn, maar ook voor onderwijs, arbeid, vervoer, recreatie en sport.

De  WMO-adviesraad  voorziet het college, gevraagd en ongevraagd van advies. Het advies kan gaan over nog te ontwikkelen WMO-beleid maar ook over de manier waarop de gemeente de WMO uitvoert.
Met de adviezen hopen we te bevorderen dat iedereen in de gemeente mee kan doen in de samenleving.

De WMO-adviesraad is niet bedoeld voor de behandeling van individuele vragen op het gebied van de WMO.
Uiteraard willen de leden graag weten wat er leeft en speelt opdat we kunnen leren van uw ervaringen.

Heeft u  suggesties voor verbeteringen of vragen op het terrein van voorzieningen, zorg of welzijn of zijn er onderwerpen waarvan u vindt dat de WMO-adviesraad er aandacht aan moet besteden, laat het ons dan weten!
U kunt mailen naar info@wmoadviesraadheusden.nl of neem gewoon contact op met een van de leden die u kent.Zie ook de verordening en het huishoudelijk reglement.

Heeft u ondersteuning nodig om zelfstandig te blijven wonen of om mee te doen in de maatschappij en zoekt u een oplossing voor uw probleem? Neem dan contact op met BIJEEN, een ouderenadviseur of een cliëntondersteuner.

Vindt u dat u onheus bejegend bent door Bijeen of een van haar medewerkers, dan kunt u een beroep doen op de vertrouwenspersoon sociaal domein.
De vertrouwenspersoon heeft een luisterend oor voor mensen die zich door consulenten van Bijeen niet gehoord voelen. De vertrouwenspersoon ondersteunt u als inwoner bij het bespreekbaar maken van de onvrede met (een medewerker van) Bijeen of de zorgaanbieder. De vertrouwenspersoon doet dat in een vertrouwelijke omgeving, geheel onafhankelijk van de gemeente Heusden en betrokken zorginstellingen.
De vertrouwenspersoon is te bereiken via telefoon 06-2050 3113.
E-mailen kan ook:  vertrouwenspersoon@heusden.nl.

 

WMO Adviesraad Heusden
Postbus 41
5250 AA Vlijmen
Tel.: 06- 15643279 Gemeente Heusden
Bijeen
Mantelzorg voor beginners
Zorg lokaal
Rijksoverheid over WMO
Neem contact op